Historisch Overzicht

De gentse Schepen Jacobus Vijd gaf aan de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck de opdracht een triptiek te schilderen voor de zijkapel van de St-Janskerk in Gent. Deze triptiek was in 1432 afgewerkt en door de bevolking en door de notabelen met veel Symphatie onthaald,menig feest werd gehouden om dit te vieren.

Het Lam Gods

Het mag een groot wonder worden genoemd dat alle panelen nog bij elkaar zijn, daar zij heel wat hebben meegemaakt, beeldenstorm (panelen werden verstopt), franse revolutie, (elders anders ondergebracht), enkele panelen verkocht en teruggegeven, (verdrag van Versailles), beslagname door de duitsers (2e wereldoorlog) en een verblijf in een zoutmijn (Alt-Aussee).
Alle panelen komen terug te samen in de Kathedraal in 1945, maar in de nacht van 10 op 11 April 1934 worden de panelen "Rechtvaardige Rechters en Johannes De Doper " gestolen waarop de Gentse Bisschop een afpersingsbrief ontvangt ondertekend met de innitialen D.U.A.. Diverse onderhandelingen volgden, talloze huiszoekingen en sporen werden gevolgd, maar zonder resultaat. De afperser kwam tot geen akkoord met de kerkelijke overheid. De hoofdverdachte was de Wetterse inwoner en wisselagent Arsene Goedertier, die bij zijn dood ,november 1934, verklaarde te weten waar de gestolen panelen zich bevonden. Vele jaren nadien is er nog steeds aandacht voor deze zaak, gissingen zijn er in overvloed, mogelijkheden worden noch onderzocht, allerhande voorspellers en kwakzalvers proberen de bergplaats te vinden, niemand is er in gelukt. Nu is er nog altijd grote aandacht voor de triptiek in de Kathedraal van Gent,vooral van buitenlandse toeristen en scholen op studiereis in ons land, de gestolen panelen zijn nu vervangen door mooie reproducties.

D'Haene - Fernand.